MKJ_G450082
VACUETTE SikkerhetsVPS 23G, 19 cm. Butterfly