Afinion CRP-kontroll

Varenummer: ABB_1116785 Kategorier: ,

Beskrivelse

AfinionCRP-kontrollkit inneholder analysert, humant kontrollserum i to nivåer av C-reaktivt protein (CRP). Kontrolltesting anbefales for å sikre at Afinion-instrumentet og NycoCard Reader II med tilhørende analysemetoder fungerer tilfredsstillende og gir riktige resultater. Kun hvis kontroller analyseres jevnlig og verdiene ligger innenfor de oppgitte grensene, kan nøyaktige pasientresultater sikres.

OPPBEVARING OG LAGRING
• Kitet er holdbart til utløpsdato når det oppbevares i kjøleskap (2-8°C) i originalemballasjen.
• Unngå direkte sollys og temperaturer over 25°C.
Uåpnede kontrollflasker
• Uåpnede kontrollflasker er holdbare til utløpsdato angitt på etiketten når de oppbevares i kjøleskap (2-8°C).
Åpnede kontrollflasker
• Åpnede kontrollflasker er holdbare i 4 uker når de oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Noter datoen kontrollflasken åpnes på etiketten.
• Kontrollflaskene skal alltid oppbevares stående i kjøleskap (2-8°C) når de ikke er i bruk.
• Kontrollene kan anvendes direkte fra kjøleskap uten ekvilibrering til romtemperatur.

Innhold

Flytende, humant serum tilsatt renset CRP i to nivåer:
2 x 0,5 mL Afinion CRP Kontroll C I
2 x 0,5 mL Afinion CRP Kontroll C II
Ingen dokumenter funnet for dette produktet.