Afinion HbA1c-kontroll

Varenummer: ABB_1116793 Kategorier: ,

Beskrivelse

ANVENDELSE:
Afinion HbA1c-kontrollkit inneholder stabiliserte preparasjoner av griseblod (Kontroll C I) og humant blod (Kontroll C II). Kontrolltesting anbefales for å sikre at Afinion-instrumentet og analysemetoden fungerer tilfredsstillende og gir riktige resultater. Pasientresultater bør bare utgis hvis kontroller testes rutinemessig og resultatene ligger innenfor de gitte grensene.

OPPBEVARING OG LAGRING:
• Kitet er holdbart til utløpsdato når det oppbevares i kjøleskap (2-8°C) i originalemballasjen.
• Unngå direkte sollys og temperaturer over 25°C.
• Må ikke fryses.
Uåpnede kontrollflasker:
• Uåpnede kontrollflasker er holdbare til utløpsdato angitt på etiketten når de oppbevares i kjøleskap (2-8°C).
Åpnede kontrollflasker:
• Åpnede kontrollflasker er holdbare i 60 dager når de oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Notér åpningsdatoen på flaskeetiketten.
• Kontrollflaskene skal alltid oppbevares stående i kjøleskap (2-8°C) når de ikke er i bruk.
• La kontrollmaterialet nå romtemperatur (15-25°C) før bruk. Dette tar minimum 45 minutter.

Innhold

• 1 x 0,5 mL Afinion HbA1c Kontroll C I. Stabilisert fullblod fra gris.
• 1 x 0,5 mL Afinion HbA1c Kontroll C II. Stabilisert humant fullblod.
Ingen dokumenter funnet for dette produktet.