Avansert HLR på voksne, veggplakat

Varenummer: HJV_107 Kategorier: ,

Beskrivelse

Produktinfo

NRR sine 2015-retningslinjer for gjenoppliving av voksne innebærer få store endringer i hvordan man utfører AHLR.

Imidlertid har NRR gjort en rekke presiseringer og oppdateringer. De Norske retningslinjene bygger på konsensusdokumentene fra ILCOR og guidelines fra ERC (European Resuscitation Council). Der ikke annet er spesifisert, følger NRR anbefalingene fra ERC.

Som før er det gjort noen mindre justeringer av retningslinjene fra ERC for å tilpasse disse til norske forhold og behandlingstradisjoner. NRR anbefaler fortsatt tre minutter mellom hver rytmeanalyse, bl.a for å kunne ”time” dosering av medikamenter best mulig.

Plakaten er i henhold til de norske retningslinjene for AHLR av 2015.

Størrelse: 50x70cm

Ingen dokumenter funnet for dette produktet.

Relaterte produkter