eSnurra graviditetshjul

Varenummer: ESN_01 Kategorier: ,

Beskrivelse

eSnurra er en ny metode for beregning av termin, gestasjonsalder og fostervekst. Den er basert på et norsk populasjonsmateriale bestående av omlag 40000 graviditeter. eSnurra er en videreutvikling av den gamle Snurra som har vært i bruk i Norge fra 1984 fram til eSnurra kom i første versjon i 2007. Snurra har datert om lag 1,7 millioner graviditeter i Norge.

I motsetning til andre norske terminbestemmelsesmetoder som regner seg bakover til siste mens for så å legge til et visst antall dager (som oftest 282), baserer eSnurra seg på en mye enklere og mer nøyaktig metode. Basert på mål av variablene CRL, BPD og FL kan man med eSnurra direkte kalkulere gjenværende tid av svangerskapet på en mer nøyaktig måte enn før. Fordi man da får en såpass presis termin, kan man også regne seg tilbake til antatt siste mens ved å trekke fra median svangerskapslengde (283 dager), slik at man kan beregne gestasjonsalder.

Bruk av eSnurra:

Uansett hvilken versjon av eSnurra man bruker, så har metoden bak noen forutsetninger:

  • Fra uke 8/0 til 12/0 er CRL mest nøyaktig til terminsetting.
  • Fra uke 12/0 til 22/6 er BPD mest nøyaktig til terminsetting hvis hodeformen er upåfallende. Etter uke 15/6 kan da FL brukes.
  • Fra uke 15/6 til 22/6 kan FL brukes i tillegg til BPD for å kvalitetssikre målingen.
  • Tidsregningen bruker fullgåtte uker.
  • eSnurra bruker en median svangerskapslengde på 283 dager
  • Bruk et snitt av 3 BPD-målinger med ytre-ytre grensesetting på den føtale skallen.Forsterk bildet slik at skallekonturen er 3-4 mm bred.
  • Bruk den største av 3 FL-målinger.

Det er viktig å ta hensyn til disse forutsetningene, spesielt hvis man bruker plasthjulet der man strengt tatt kan sette termin når som helst — med hvilket som helst av målene. Resultatet vil da bli unøyaktig, men ved å følge de tre første punktene over vil man få en mer nøyaktig termin.

Ingen dokumenter funnet for dette produktet.