Mepilex Border Flex Lite 7,5x7,5cm

Varenummer: MOL_581200 Kategorier: ,

Beskrivelse

Den innovative 360° Flex-teknologien gjør at Mepilex Border flex Lite kan beveges i alle retninger. Dette gir redusert belastning på huden og økt komfort, samt bedrer bandasjens evne til å sitte på plass. Bandasjens konstruksjon gir Mepilex Border Flex Lite en optimal balanse mellom absorpsjon og fordampning i håndteringen av ikke- til moderat væskende sår.

-Safetac minimerer skade på såret ved fjerning og risikoen for maserasjon minimeres ved at sårkantene forsegles.

-Opptil fire ganger bedre føyelighet enn Mepilex Border Lite.

-Væskeindikatorsystemet gjør at man kan overvåke og registrere sårvæsken slik at unødvendige bandasjeskift kan unngås.

Bruksområder for Mepilex Border Flex Lite:

Mepilex Border Flex Lite er utviklet for bruk på en rekke ikke- til moderat væskende sår, som ben- og fotsår, trykksår, kirurgiske sår og traumatiske sår som hudavskrapninger, blemmer og hudflenger. Mepilex Border Flex Lite kan også brukes som beskyttelse av skjør hud.

5 stk i pakken.

Ingen dokumenter funnet for dette produktet.

Mölnlycke Health Care

Mölnlycke Health Care er en markedsledende leverandør av engangsprodukter til operasjoner og sårbehandling til kunder, helsepersonell og pasienter. Vi utvikler og lanserer innovative sårbehandlings- og operasjonsprodukter til mange ulike områder - fra forebygging, til akuttbehandling og hjemmepleie. Våre produkter inkluderer:
  • Skånsomme, effektive bandasjer med Safetac, som Mepitel® og Mepilex®, til å forebygge, beskytte og behandle mange forskjellige sår
  • Sikre, effektive engangs operasjonsprodukter, som Biogel operasjonshansker og Mölnlycke prosedyrepakker – for å minimere infeksjoner og øke effektiviteten både på og utenfor operasjonsstuen.